Har ni ett behov av en Skydds- och Säkerhetsledar utbildning? Kontakta oss!

   Vi kan erbjuda Dig och Ditt företag följande ...

TSM i arbete TSM i arbete

Vi är specialister inom El- och Trafiksäkerhet, med många års erfarenhet av järnvägsbranschen.

Vi tillhandahåller tjänster inom

* Trafiksäkerhet

- SoS-ledare
- Sos-planerare

- Tågvarnare

- Tsm A-, E-, L-skydd

- Tsm Färd


 

Personaluthyrning av säkerhetspersonal och järnvägstekniker, besiktningspersonal i begränsad omfattning numera

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.

Stabilitetspåverkande arbete?! Stabilitetspåverkande arbete?!

Vi utbildar dina medarbetare inom Trafiksäkerhet och Elsäkerhet,
från grundutbildning till den årliga repetitions-
utbildningen.

Allt enligt den kursplan/utbildningsstege som Trafikverket                               och Järnvägsbranschen  gemensamt tagit fram.
Våra lärare är naturligtvis godkända inom Trafiksäkerhet och Elsäkerhet, 
av Trafikverket.

Vi utbildar inom trafiksäkerhet till följande funktioner:
 

* Skyddsanvisningar (även på engelska språket)

* Att enskilt vistas i spår ( BASÄVISTA )  

* Skydds- och Säkerhetsledare  "SoS-ledare" ( BASÄSKYDD )
* Skydds- och Säkerhetsplanerare ( SOS-PL )

* Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt ( BASÄTSM )
* Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt ( BASÄTSM ) system E2
* Repetition Tillsyningsman Spärrfärd
* Operatör Tunga Arbetsredskap "Operatör TA" ( OPT-TA )
* Operatör Tunga Spårgående Arbetsredskap  "Operatör TSA" ( OPT-TSA )
 * Olycksplatsansvarig OPA

 
Vi utbildar inom elsäkerhet till följande funktioner:

*Elsäkerhetsledare Banarbeten
*Elsäkerhetsledare Maskin
*Höjdspärr

 

Vi kan  även erbjuda kursen BASTAB (Krav från Trafikverket from 1/1 2011).

Taget ur Trafikverkets krav

”Vid genomförande av stabilitetspåverkande arbeten i kategori 1 och kategori 2, enligt TRVINFRA-00014 kapitel 6, skall minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ha genomgått utbildningen BASTAB och erhållit behörighet.

Utbildning i Trafiksäkerhet och Elsäkerhet
Vi kan starta utbildningar med kort varsel när Ert behov uppstår, hör av Er med en förfrågan.
Vi genomför gärna företagsanpassad utbildning ute hos Er.

Vi erbjuder Dina medarbetare...

  • En bra och säker utbildning, med senaste undervisningsteknik
  • Vi kan få komplicerade saker att bli lättförståerliga på ett pedagogiskt sätt.
  • En utbildning i Er närhet = Ditt företag sparar in på resekostnader mm.
  • Vårt mål = att Ditt företag skall få säkerhetsmedvetna och duktiga medarbetare i spåret.

Har du bra och "rätt" utbildad personal så minskar skaderisken vid arbete i spårmiljön.

Har du nyanställda medarbetare ger vi dem en bra "grund" att stå på när de ska "ut i spåret" och arbeta.

 *Besiktning
* Ibruktagningsbesiktning Bana
* Ibruktagningsledare Bana
* Spårbesiktningar enl. TDOK 2014:0240
* Övertagandebesiktningar inom spårteknik
* Kontrollbesiktning ibruktagningsbesiktning inom spårteknik

* Bantekniker
* Projektledare
* Arbetsledare
* Lagledare i fält
* Olycksplatsansvarig/Utredare
 * BAS-P BAS-U
 
Kontakta oss redan idag för en offert eller läs mer om våra tjänster här på hemsidan.