Har ni ett behov av en Skydds- och Säkerhetsledar utbildning? Kontakta oss!

Har du bra och "rätt" utbildad personal så minskar skaderisken vid arbete i spårmiljön.

Har du nyanställda medarbetare ger vi dem en bra "grund" att stå på när de ska "ut i spåret" och arbeta.

   Vi kan erbjuda Dig och Ditt företag följande ...

Utbildning i Trafiksäkerhet och Elsäkerhet
Vi kan starta utbildningar med kort varsel när Ert behov uppstår, hör av Er med en förfrågan.
Vi genomför gärna företagsanpassad utbildning ute hos Er.

Stabilitetspåverkande arbete?! Stabilitetspåverkande arbete?!

Vi utbildar dina medarbetare inom Trafiksäkerhet och Elsäkerhet,
från grundutbildning till den årliga repetitions-
utbildningen.

Allt enligt den kursplan/utbildningsstege som Trafikverksskolan                                och Järnvägsbranschen tagit fram.
Våra lärare är naturligtvis godkända inom Trafiksäkerhet och Elsäkerhet, 
av Trafikverket.

Vi utbildar inom trafiksäkerhet till följande funktioner:
 

* Råd och skydd (även på engelska språket)

* Att enskilt vistas i spår ( BASÄVISTA )  (även på engelska språket)

* Skydds- och Säkerhetsledare  "SoS-ledare" ( BASÄSKYDD )
* Skydds- och Säkerhetsplanerare ( SOS-PL )

* Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt ( BASÄTSM )
* Tillsyningsman A-, E-, L-skydd, Vägvakt ( BASÄTSM ) system E2

* Repetition Tillsyningsman S-skydd
* Repetition Tillsyningsman Spärrfärd
* Operatör Tunga Arbetsredskap "Operatör TA" ( OPT-TA )
* Operatör Tunga Spårgående Arbetsredskap  "Operatör TSA" ( OPT-TSA )

 
Vi utbildar inom elsäkerhet till följande funktioner:

*Elsäkerhetsledare Banarbeten
*Elsäkerhetsledare Maskin


 

Vi kan  även erbjuda kursen BASTAB (Krav från Trafikverket from 1/1 2011).

Taget ur Trafikverkets krav

”Vid genomförande av stabilitetspåverkande arbeten i kategori 1 och kategori 2, enligt BVF 540.33 kapitel 2.1, skall minst en person vid varje stabilitetspåverkande arbete ha genomgått utbildningen BASTAB enligt avsnitt 5.4 med godkänt resultat.

Vi erbjuder Dina medarbetare...

  • En bra och säker utbildning, med senaste undervisningsteknik
  • Vi kan få komplicerade saker att bli lättförståerliga på ett pedagogiskt sätt.
  • En utbildning i Er närhet = Ditt företag sparar in på resekostnader mm.
  • Vårt mål = att Ditt företag skall få säkerhetsmedvetna och duktiga medarbetare i spåret.

Personaluthyrning av säkerhetspersonal och järnvägstekniker.

TSM i arbete TSM i arbete

Vi är specialister inom El- och Trafiksäkerhet, med många års erfarenhet av järnvägsbranschen.

Vi tillhandahåller tjänster inom

* Trafiksäkerhet

- SoS-ledare
- Sos-planerare

- Tågvarnare

- Tsm A-, E-, L-skydd

- Tsm Färd

- Förare Arbetståg 
   (med begränsad utb 80km)

- Lots- Fordonsförare GIA 
 

 *Besiktning
* Ibruktagningsbesiktning Bana
* Ibruktagningsledare Bana
* Spårbesiktningar enl. TDOK 2014:0240
* Övertagandebesiktningar inom spårteknik
* Kontrollbesiktning inom spårteknik

* Bantekniker
* Projektledare
* Arbetsledare
* Lagledare i fält
* Olycksplatsansvarig/Utredare
 * BAS-P BAS-U
 
Kontakta oss redan idag för en offert eller läs mer om våra tjänster här på hemsidan.

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.