2018-06-04
Tomiqo Säkerhet AB värnar om din personliga integritet och säkerställer en hög nivå av dataskydd.
Vi uppdaterar våran hemsida med ny intregritetspolicy.


Nu är Tomas godkänd av Trafikverket att hålla Elsäkerhets utbildningar
Varmt välkomna med er anmälan


Godkända av Trafikverket att hålla rep. utbildningar i TTJ

Varmt välkomna med er anmälan för
  • Skydds- och Säkerhetsledare ( SoS-ledare )                                                          Repeteras årligen innan 31/5
  • Skydds- och Säkerhetsplanerare ( SoS-planerare )                                         Repeteras årligen innan 31/5
  • Tillsyningsman A-, E-, L-skydd ( Tsm A-, E-, L-skydd )                          Repeteras årligen innan 31/5
  • Tillsyningsman A-, E-, L-skydd ( Tsm A-, E-, L-skydd ) system E2  Repeteras årligen innan 31/5
  • Tillsyningsman S-skydd Tsm ( S-skydd )                                                                 Repeteras årligen innan 31/5
  • Tillsyningsman Spärrfärd ( Tsm Spärrfärd )                                                         Repeteras årligen innan 31/5
  • Operatör Tunga Spårgående Arbetsredskap ( Operatör TSA )              Repeteras vart tredje år innan 31/5
  • Operatör Tunga Arbetsredskap (Operatör TA )                                                 Repeteras vart tredje år innan 31/5

2018-06-04
Har ni ett behov av en Skydds- och Säkerhetsledar utbildning? Kontakta oss!

Behöver ni utbilda er personal i Basävista?
Har ni behov av en Skydds- och säkerhetsledar utbildning?
Varmt välkomna att kontakta oss för en offert

Utbildning i Trafiksäkerhet och Elsäkerhet
Vi genomför gärna företagsanpassad utbildning ute hos Er.
Vi kan starta utbildningar med kort varsel när Ert behov uppstår, hör av Er med en förfrågan.
Ni är varmt välkomna med förfrågningar på våra utbildningar.